среда, 1 июня 2016 г.

ՀԱՐՑԱՇԱՐ « ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

 • Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիա  գիտությունը, նրա կապը այլ գիտությունների հետ:
  Էկոլոգիան ուսումնասիրում է համակարգեր, ցանկացած երևույթ, գործոն և դիտարկում է կենդանի օրգանիզմի վրա մարդկային քաղաքակրթության բոլոր նվաճումների ազդեցությունը: Ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմների և առողջական համակարգեր՝ գեն, բջիջ, օրգանիզմ, պոպուլացիա, համակեցություն, որոնք կյանքի տարբեր շերտեր են:
 • Ինչպիսի՞ էկոլոգիական համակարգեր  գիտեք,  որո՞նք  են  նրանց  բաղադրիչները:
  Էկոհամակարգը կամ էկոլոգիական համակարգը`կենսաբանական համակարգ է:  Էկոհամակարգի օրինակ է հանդիսանումջրավազանը նրանում բնակվող բույսերի, ձկների, անողնաշարավորների, միկրոօրգանիզմների հետ: Էկոլոգիական համակարգի մեկ այլ օրինակ է  սաղարթախիտ անտառը: Այս անտառների համար բնութագրական է բնահողը և կայուն բուսական համայնքը:
  Էկոհամակարգի հիմնական բաղադրիչները
  1. կլիմայական ռեժիմը
  2. ոչ օրգանական նյութերը
  3. օրգանական միացությունները
  4. պրոդուցենտ օրգանիզմները
  5. մակրոկոնսումենտներ կամ ֆագոտրոֆներ
  6. միկրոկոնսումենտներ՝ հետերոտրոֆներ
 • Ինչպե՞ս եք դրսևորում  էկոլոգիական  վարքագիծ  ամենօրյա  գործունեության  մեջ:
 • Ի՞նչ է ուսումնասիրում սոցիալական  էկոլոգիան, ինչպիսի՞ համամոլորակային էկոլոգիական  հռչակագրեր  գիտեք:
  <<Rio>>  
  հռչակագիր
 • ՀՀ կողմից վավերացված ինչպիսի՞ էկոլոգիական  հռչակագրեր   գիտեք:
  <<Երկրի հռչակագիր>>
 • Որո՞նք են էկոլոգիայի  ուսումնասիրման  առարկաները  և  մեթոդները
  Էկոլոգիայի ուսումնասիրման առարկաներն են կենսոլորտը իր բաղադրիչներով: Ուսումնասիրման մեթոդներն են դիտումները, փորձերը և մոնիտորինգ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Քամին ու Ծաղիկը (առակ)

 Քամին հանդիպեց մի շատ գեղեցիկ Ծաղկի և սիրահարվեց նրան: Մինչ նա քնքշորեն շոյում էր Ծաղկին, վերջինս էլ ավելի մեծ սիրով  էր պատասխանու...