вторник, 24 мая 2016 г.

Թեստային աշխատանք

Չորս հազար քսանվեց թիվը թվանշաններով գրվում է հետևյալ տեսքով.
  • 4260 2) 4206           3) 4026         4) 2604                        5) 4602:
    Որքանո՞վ կփոքրանա 7999 թիվը, եթե նրա գրության տասնավորը փոխարինենք 0-ով:
  • 9-ով          2) 90-ով        3) 900-ով                    4) 81-ով                      5) 18-ով:
    Արտադրիչներից մեկը մեծացրել են 3 անգամ, իսկ մյուսը թողել են նույնը: Ինչպե՞ս կփոխվի արտադրյալը:
  • կմեծանա 3-ով 2) կփոքրանա 3-ով                3) կմեծանա անգամ                         4) կփոքրանա 3 անգամ                     5) կմնա նույնը:
    2004 – 1389 =…. – 1489 հավասարության մեջ ի՞նչ թիվ է բաց թողնված:
1) 1994                  2) 1995                  3) 2104                  4) 615                    5) 1904

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Micro hydro

Միկրո հիդրոդը հիդրոէլեկտրակայանի մի տեսակ է, որը սովորաբար արտադրում է 5 կՎտ-ից մինչեւ 100 կՎտ էլեկտրաէներգիա, օգտագործելով ջրի բնական հոսք...